Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS NATURAL I D'ENERGIA ELÈCTRICA

Codi: 14 20 07 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Quantificar el consum de gas natural i d'energia elèctrica per als principals sectors d'activitat econòmica a escala comarcal i municipal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Finalitat: Coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb finalitats administratives

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: consum de gas natural i d'energia elèctrica per als principals sectors d'activitat econòmica a nivell comarcal i municipal.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: sota demanda

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013

Cost directe estimat: 59.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/142007

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadística anual que permet conèixer el consum de gas natural i d'energia elèctrica a Catalunya en l'àmbit municipal, comarcal i provincial, pels principals sectors d'activitat econòmica. Les dades difoses corresponen a Gas natural: consum de gas natural per anys, desagregació territorial i el/els sectors d'activitat econòmica (industrial, comercial i domèstic). Energia elèctrica: consum d'energia elèctrica directe de xarxa i autoconsumit per anys, desagregació territorial i el/els sectors d'activitat econòmica: primari, energètic, industrial, construcció i obres públiques, transport (tracció elèctrica), serveis i domèstic.

Referència temporal de les dades: 2010 i 2011

Desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya

Observacions:

S'està finalitzant el procés d'homogeneïtzació per a la sèrie temporal 1992-2010. Es disposa de tota la informació estadística necessària per a la seva elaboració corresponent als anys 2010 i 2011, i s'està analitzant i depurant tota aquesta informació. La depuració i homogeneïtzació d'aquesta informació ha estat i és molt complexa, ja que presenta mancances i incoherències molt significatives: en el cas de l'energia elèctrica en el període 1999-2001 (pràcticament des de l'inici del procés de liberalització del sector elèctric), i en el cas del gas natural en el període 2000-2009 (des de l'inici del procés de liberalització del sector del gas natural). Per tant, la informació provisional referida al període 1999-2009 s'ha de fer servir amb molta precaució.

La informació es troba disponible mitjançant una sol·licitud a l'Institut Català d'Energia.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.