Saltar al contingut principal

ENQUESTA ALS TURISTES A LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 14 25 02 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de taules estadístiques sobre els turistes, per tal de conèixer les característiques i el comportament, l'activitat i el perfil dels turistes de Barcelona.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES A BARCELONA

Finalitat: Obtenció d'estadístiques sobre l'activitat econòmica de la ciutat de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: perfil, grau de satisfacció, despesa, motiu del viatge

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: Abril del 2017

Cost directe estimat: 62.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/142502

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades dels turistes: perfil dels turistes, grau de satisfacció, despesa i motiu del viatge.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: municipal

Resultats publicats:

Informe de l'activitat turística a Barcelona 2015 (PDF)

Estadístiques de turisme 2015 Barcelona: ciutat i entorn (PDF)

L'activitat turística a la ciutat de Barcelona: presentació de resultats. 2015

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informe de l'activitat turística a Barcelona 2015 (PDF)

Estadístiques de turisme 2015 Barcelona: ciutat i entorn (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.