Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Codi: 15 02 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat de Catalunya i a la seva execució, desglossats els resultats per capítols i polítiques de despesa.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Finalitat: Informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat i a llur execució, amb els resultats desglossats per conceptes i funcions.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: pressupostos per capítols, àrees de despesa, unitats administratives i liquidacions.

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/150201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Informació estadística dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i a la seva execució, desglossats els resultats per capítols i polítiques de despesa.

Referència temporal de les dades: 2011 i 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per el 2011 (Internet)

Evolució dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2004-2012 (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.