Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA

Codi: 15 06 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de l'Estadística de la despesa sanitària pública de responsabilitat de la Generalitat de Catalunya dins el projecte Estadística de la despesa sanitària pública del Sistema Nacional de Salut (comptes satèl·lit de la sanitat), coordinat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN SANITAT

Finalitat: Explotació estadística de l'estat d'execució del pressupost consolidat del Servei Català de la Salut i de l'Institut Català de la Salut .

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: classificació econòmica i funcional de la despesa sanitària pública

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/150601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen el valor de la despesa sanitària pública de Catalunya, en el marc del projecte "Estadística del Gasto Sanitario Público del Sistema Nacional de Salud" (Comptes satèl·lits de la sanitat), coordinat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de despesa sanitària pública. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Gasto sanitario público. Serie 2002-2013 (XLS)

Gasto sanitario público. Serie 2002-2013 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.