Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN R+D I INNOVACIÓ

Codi: 15 10 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Despesa realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca, desenvolupament i innovació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I)

Finalitat: Difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en matèria de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: departaments de la Generalitat de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa pública en R+D i despesa pública en innovació.

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2011

Cost directe estimat: 28.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/151001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadística dels recursos de la Generalitat destinats a recerca, desenvolupament i innovació i gràfic de l'evolució corresponent als anys 2003-2009.

Referència temporal de les dades: 2009

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Informe de les accions finançades per la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca, desenvolupament i innovació. Exercici pressupostari de l'any 2009 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Text:

Annex:

Observacions:

Es preveu que aquest mateix informe corresponent a l'exercici 2010 es publicarà en breu.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.