Saltar al contingut principal

INDICADORS DE RENDIBILITAT DEL SECTOR HOTELER

Codi: 16 01 06 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques, de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Finalitat: Conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i ingressos per habitació disponible (RevPAR)

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 11.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/160106

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El principal objectiu dels indicadors de rendibilitat del sector hoteler és elaborar dos indicadors que facilitin a aquest sector la presa de decisions, ja que els permet avaluar la seva política de preus o "revenue management":

ADR: Average Daily Rate (Tarifa mitjana diària) o Facturació mitjana per habitació ocupada.

RevPAR: Revenue per Available Room o Ingressos per habitació disponible.

La recollida de dades per al càlcul de l'ADR i del RevPAR es fa amb l'Enquesta d'ocupació hotelera (EOH), per la qual cosa el detall dels àmbits i del disseny mostral són els mateixos que els de l'enquesta.

L'Idescat fa una difusió mensual d'ambdós indicadors en l'àmbit de Catalunya per categories d'hotels i per marques turístiques. Els dos indicadors es difonen tant en valor com les variacions respecte al mateix mes de l'any anterior.

Referència temporal de les dades: mesos del 2015

Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

Observacions:

L'any 2015 s'apliquen dues modificacions en les marques turístiques, aprovades per l'Agència Catalana de Turisme. La primera és un canvi de territori: les comarques del Vallès Oriental i del Vallès Occidental, que fins llavors formaven part de la marca Catalunya Central, a partir del 2015 passen a formar part de la marca Costa Barcelona. La segona modificació és un canvi del nom de la marca: Catalunya Central passa a denominar-se Paisatges Barcelona.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015