Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA

Codi: 16 02 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de diverses enquestes d'àmbit estatal per tal de conèixer les principals característiques del turisme estranger a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Finalitat: Elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística, Institut d'Estudis Turístics

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: país de procedència, destinació final del viatge, mitjà de transport, motius de la visita, pernoctacions, allotjament, nacionalitat i despesa.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes

Cost directe estimat: 11.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/160201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre els viatges dels turistes estrangers a Catalunya i té com a objectiu quantificar i caracteritzar els fluxos d'entrada. Les dades s'obtenen a partir de les bases de dades de l'Institut d'Estudis Turístics (IET). L'Idescat amplia els resultats amb una major desagregació de les variables per a Catalunya i proporciona informació trimestral dels turistes per país de procedència.

Es difon el nombre de turistes (en milers) tant en valors absoluts, com les variacions absolutes i en tant per cent respecte del trimestre anterior i l'acumulat respecte de l'any anterior. Per a cada any, l'Idescat amplia els resultats amb una major desagregació de les variables per a Catalunya. Proporciona informació anual dels turistes per país de procedència. A més, la informació referida als turistes, es classifica en diferents variables: allotjament, motiu del viatge, país de residència i tipus de transport.

Referència temporal de les dades: trimestral i anual 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors conjunturals: Viatges dels turistes estrangers (Internet)

Indicadors estructurals: Viatges dels turistes estrangers (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012