Saltar al contingut principal

CLIMA EXPORTADOR

Codi: 17 02 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Anàlisi estadística i econòmica d'una enquesta a empresaris per conèixer l'evolució conjuntural de l'exportació de Catalunya i les seves expectatives.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sector exterior

Nom: ESTADÍSTICA DE LES EXPECTATIVES DEL SECTOR EXTERIOR

Finalitat: Conèixer l'evolució conjuntural de l'exportació de Catalunya i les seves expectatives.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: cartera de comandes (global, per sectors i per dimensió d'empresa), activitat exportadora, preus d'exportacions, preus internacionals, marges comercials, expectatives de les exportacions per mercats i perspectives d'obertura a nous mercats

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 18.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/170201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Informe trimestral en base a una enquesta a 600 empreses exportadores per determinar la situació present i futura a curt termini d'algunes de les variables que influeixen en el comerç de Catalunya amb l'estranger. La informació es difon per mitjà de la pàgina web Anella.cat, així com a través de l'apartat d'Indicadors de conjuntura econòmica de l'Idescat.

Referència temporal de les dades: trimestres del 2013

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de clima exportador

Clima exportador a Catalunya

Clima exportador de Catalunya

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadística de clima exportador. 1r trimestre 2013 (PDF)

Estadística de clima exportador. 2n trimestre 2013 (PDF)

Estadística de clima exportador. 3r trimestre 2013 (PDF)

Estadística de clima exportador. 4t trimestre 2013 (PDF)

Clima exportador a Catalunya. 2n trimestre 2013 (PDF)

Clima exportador a Catalunya. 3r trimestre 2013 (PDF)

Clima exportador a Catalunya. 4t trimestre 2013 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.