Saltar al contingut principal

INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL

Codi: 17 03 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció d'un conjunt d'indicadors de la competitivitat del sector industrial català que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i les quotes de mercat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sector exterior

Nom: INDICADORS DE LA POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL

Finalitat: Obtenció d'un conjunt d'indicadors dels preus i les quotes de competitivitat del sector industrial.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: taxa de canvi real i nominal i indicadors de posició competitiva

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 11.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/170301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'obté un conjunt d'indicadors de la competitivitat del sector industrial català que consideren l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.

L'actuació proporciona tres tipus d'indicadors de preus (índex de taxa de canvi efectiva nominal, índex de taxa de canvi efectiva real i índex de variació dels preus relatius) i un índex de posició competitiva revelada de la indústria. Des del punt de vista de la desagregació territorial, els indicadors de preus es publiquen, per una banda, per a quatre àmbits (països industrialitzats, Zona euro, Unió Europea, països desenvolupats i nous països industrialitzats d'Àsia) i, per l'altra, per a tres agrupacions dels principals mercats (de la Unió Monetària, de la resta d'Europa i de la resta del món). L'índex de posició competitiva revelada es proporciona per al conjunt dels principals mercats de la Unió Monetària, de la resta d'Europa i de la resta del món.

Referència temporal de les dades: 3r i 4t trimestres del 2014, i 1r i 2n trimestres del 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats

Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015