Saltar al contingut principal

CLIMA COMERCIAL URBÀ

Codi: 18 05 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaborar uns indicadors que reflecteixen l'evolució del sector de la distribució comercial als centres comercials a cel obert, fent un tractament estadístic d'una enquesta als centres esmentats.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS DE LA CONJUNTURA DEL COMERÇ URBÀ

Finalitat: Elaboració d'uns indicadors que reflecteixin l'evolució del sector de la distribució comercial als centres comercials a cel obert, així com obtenció d'estadístiques bàsiques de les fires de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: avaluació conjunta de: vendes, marges, estocs i personal.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Semestres del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 mesos

Cost directe estimat: 16.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/180501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

L'actuació estadística no s'ha dut a terme per manca de disponibilitat pressupostària.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.