Saltar al contingut principal

CLIMA EMPRESARIAL TERRITORIAL DE CATALUNYA

Codi: 18 06 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Obtenció d'indicadors de clima empresarial per a determinades delimitacions territorials, com ara les cambres de comerç catalanes, a partir de la informació recollida en l'Enquesta de clima empresarial, per tal de tenir un seguiment de la conjuntura empresarial per sectors d'activitat econòmica.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS DEL CLIMA EMPRESARIAL DE LES CAMBRES DE COMERÇ

Finalitat: Fer un seguiment de la conjuntura de la indústria, la construcció, l'hoteleria, el comerç i la resta de serveis pel conjunt de Catalunya i en les demarcacions camerals que corresponguin.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, cambres de Comerç de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: marxa del negoci, facturació, preus de venda, ocupació, factors que limiten la marxa del negoci

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya, cambres de Comerç de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: A comanda

Cost directe estimat: 18.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/180602

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Tabulació específica de l'Enquesta de clima empresarial per a les demarcacions camerals de Terrassa i Lleida-Tàrrega. Es donen resultats per a cadascun dels sectors que s'investiguen: indústria, construcció, comerç, hostaleria i resta de serveis. Les principals variables de recerca són: marxa del negoci, preus de venda, ocupació, facturació a l'estranger i factors que limiten la marxa del negoci.

Referència temporal de les dades: trimestres del 2015

Desagregació territorial: demarcacions camerals de Terrassa i Lleida-Tàrrega

Resultats publicats:

Informe de conjuntura de la demarcació de Terrassa. Trimestres de 2015

Informe de clima econòmic. Cambra de comerç de Lleida. Trimestres de 2015

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informe de conjuntura de la demarcació de Terrassa. Trimestres de 2015

1r trimestre 2015 (PDF)

2n trimestre 2015 (PDF)

3r trimestre 2015 (PDF)

4t trimestre 2015 (PDF)

Informe de clima econòmic. Cambra de comerç de Lleida. Trimestres de 2015

1r trimestre 2015 (PDF)

2n trimestre 2015 (PDF)

3r trimestre 2015 (PDF)

4t trimestre 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.