Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'EXPECTATIVES INDUSTRIALS

Codi: 18 09 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Disposar d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la indústria a Catalunya, mitjançant l'anàlisi estadística i econòmica de l'Enquesta de conjuntura industrial que realitza el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LES EXPECTATIVES INDUSTRIALS

Finalitat: Obtenció d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la indústria a Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: cartera de comandes (totals i estrangeres); estocs de productes acabats; producció i tendència dels preus de venda per sectors.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/180901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es proporcionen dades sobre la cartera de comandes total i exterior, els estocs de productes acabats, la producció i les previsions sobre els preus de venda. Per cada una d'elles es proporcionen tant dades de nivell actual com de tendència prevista per als propers tres mesos. Les dades es difonen en l'apartat "Clima industrial a Catalunya" de la pàgina web del Departament d'Empresa i Ocupació, així com en l'apartat "Indicadors d'estructura econòmica" que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: mesos del 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Clima industrial a Catalunya (Internet)

Indicador de clima industrial (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.