Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE PENSIONISTES I PENSIONS

Codi: 19 02 02 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Tractament i explotació estadística específica dels fitxers de pensionistes i pensions de l'INSS per obtenir informació detallada de les pensions contributives de la Seguretat Social rebudes per les persones pensionistes residents a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Serveis de provisió mixta i protecció social

Nom: ESTADÍSTICA DE LES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA RENDA

Finalitat: Recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional de la Seguretat Social, Institut Social de la Marina

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: pensions segons import, tipus, règim, variables sociodemogràfiques dels pensionistes

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2016

Cost directe estimat: 16.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/190202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística no s'ha pogut elaborar l'any 2016 perquè l'Institut Nacional de la Seguretat Social no ha cedit la informació administrativa necessària.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2016