Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA ECONÒMICA A ENTITATS NO LUCRATIVES DE SERVEIS SOCIALS

Codi: 19 05 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Elaboració dels treballs de tabulació de la informació sobre l'activitat econòmica obtinguda mitjançant enquesta a les entitats no lucratives de serveis socials.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Serveis de provisió mixta i protecció social

Nom: ESTADÍSTICA I COMPTES DELS SERVEIS SOCIALS

Finalitat: Tenir una aproximació integrada al sector de referència des d'una perspectiva econòmica.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: despesa en serveis socials, finançament, personal ocupat

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2012

Cost directe estimat: 36.600 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/190502

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació fa referència a l'activitat de les entitats no lucratives de serveis socials, al seu personal i als comptes econòmics. Els resultats es poden trobar al web del Departament de Benestar Social i Família i al web de l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística econòmica a centres i entitats de serveis socials (Internet)

Enquesta econòmica a centres i entitats de serveis socials (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.