Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA SOBRE TIC A LES LLARS

Codi: 20 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Fer una explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'equipament i ús de les TIC a les llars d'àmbit estatal, desagregada per variables demogràfiques i socioeconòmiques, que permeti fer comparatives amb altres territoris (Espanya, comunitats autònomes i UE).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Societat de la informació

Nom: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) EN LA POBLACIÓ

Finalitat: Explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC a les llars catalanes i realització d'una enquesta complementària per a obtenir una desagregació territorial dels resultats.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: equipament en TIC a l'habitatge, connexió a Internet a l'habitatge, ús de l'ordinador, ús d'Internet, comerç electrònic

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 9.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/200101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre la disponibilitat d'equipament en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars (ordinador, Internet, mòbil, etc.), així com sobre l'ús que la població fa de les TIC (freqüència d'ús, eines i aplicacions utilitzades, comerç electrònic, formació en TIC, etc.). Els resultats es presenten desagregats per variables demogràfiques i socioeconòmiques.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Equipament i ús de les TIC a les llars 2015

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015