Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA TERRITORIAL SOBRE TIC A LES LLARS

Codi: 20 01 02 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització i explotació de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars amb els objectius d'obtenir per a Catalunya indicadors addicionals als de l'Enquesta sobre TIC a les llars de l'INE, i d'elaborar estimacions territorials dels principals indicadors d'equipament i ús de les TIC a les llars mitjançant la metodologia de l'estimació de petites àrees. Els resultats finals s'homogeneïtzen amb els obtinguts de l'explotació de l'enquesta sobre TIC que realitza l'INE.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Societat de la informació

Nom: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) EN LA POBLACIÓ

Finalitat: Explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC a les llars catalanes i realització d'una enquesta complementària per a obtenir una desagregació territorial dels resultats.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: disponibilitat d'ordinador a l'habitatge, connexió a Internet a l'habitatge, ús de l'ordinador, ús d'Internet, comerç electrònic

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 63.900 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/200102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació territorial sobre els principals indicadors d'equipament en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars (ordinador, Internet, mòbil, etc.) i sobre l'ús de les TIC que fa la població (freqüència d'ús, correu electrònic, compres, formació en TIC, etc.).

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: comarques i àmbits territorials

Observacions:

Aquesta estadística s'ha dut a terme conjuntament amb el Departament d'Empresa i Ocupació (DEMO). Al llarg del 2013, el DEMO es va retirar del projecte i per aquest motiu es va acordar realitzar el treball de camp al quart trimestre del 2013 i la difusió de resultats al primer trimestre del 2014.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020