Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA TERRITORIAL SOBRE TIC A LES LLARS

Codi: 20 01 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Disseny de l'operació i execució del treball de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars amb els objectius d'obtenir per a Catalunya indicadors addicionals als de l'Enquesta sobre TIC a les llars de l'INE, i d'elaborar estimacions territorials dels principals indicadors d'equipament i ús de les TIC a les llars mitjançant la metodologia de l'estimació de petites àrees. Els resultats finals s'homogeneïtzen amb els obtinguts de l'explotació de l'enquesta sobre TIC que realitza l'INE.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Societat de la informació

Nom: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) EN LA POBLACIÓ

Finalitat: Explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC a les llars catalanes i realització d'una enquesta complementària per a obtenir una desagregació territorial dels resultats.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: disponibilitat d'ordinador a l'habitatge, connexió a Internet a l'habitatge, ús de l'ordinador, ús d'Internet, comerç electrònic

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2016

Cost directe estimat: 65.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/200102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona estimacions territorials dels principals indicadors d'equipament en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars (ordinador, Internet, mòbil, etc.) i sobre l'ús de les TIC que fa la població (freqüència d'ús, correu electrònic, compres, formació en TIC, etc.). També permet obtenir, per a Catalunya, indicadors addicionals als de l'Enquesta sobre TIC a les llars de l'INE.

És una actuació estadística que té caràcter biennal. L'any 2015 s'ha dut a terme el disseny de l'operació i l'execució del treball de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2015, els resultats de la qual estaran disponibles al 2016.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: comarques i àmbits territorials

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020