Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Codi: 20 05 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització d'una enquesta que permeti obtenir informació sobre l'equipament en noves tecnologies disponibles a l'Administració pública de la Generalitat de Catalunya, i de l'ús que se'n fa. Aquesta tasca es durà a terme segons els indicadors que identifiqui el CTTI, en harmonia amb les directrius d'eEurope i el Ministeri d'Administracions Públiques i en col·laboració amb l'Observatori de l'Administració Electrònica de les comunitats autònomes (OAE).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Societat de la informació

Nom: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) EN LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Finalitat: Obtenir informació sobre els equipaments en noves tecnologies disponibles en l'Administració pública de la Generalitat i sobre l'ús que se'n fa.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)

Organismes col·laboradors: Observatori de l'Administració Electrònica de les comunitats autònomes (OAE), Ministeri d'Administracions Públiques, Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC)

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de les TIC, formació del personal en TIC, pressupost en TIC, accés a Internet de l'Administració Pública de la Generalitat, serveis als ciutadans via TIC i telecentres.

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals, Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC)

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 12.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/200501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

Aquesta estadística va deixar de fer-se l'any 2010.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.