Saltar al contingut principal

NOMENCLATURES TERRITORIALS I ADMINISTRATIVES

Codi: 22 02 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Renovació contínua del sistema de codis d'entitats territorials i ens de gestió que s'oficialitzen als efectes estadístics a Catalunya, a partir de l'assignació dels codis de les entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local per part del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i els codis de la resta d'unitats estadístiques d'altres àmbits territorials (internacional, comunitari i estatal). L'actuació inclou l'actualització dels topònims catalans, la gestió i el tractament de la informació de base per a la referenciació geogràfica de la informació estadística, els treballs de normalització dels viaris de Catalunya i la revisió de la base de codis territorials.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Cartogràfic de Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 36.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/220201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Actualització del sistema de codis territorials i administratius de Catalunya que s'oficialitza als efectes estadístics i dels codis de la resta d'unitats estadístiques d'altres àmbits territorials (internacional, comunitari i estatal). Aquesta actuació inclou la revisió en català dels noms dels països del món i de les regions europees de la Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS), en col·laboració amb l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans, així com la participació en el grup de treball amb organismes de la Generalitat de Catalunya i l'Administració local per a l'establiment de bases de dades per a la gestió de viaris amb criteris unificats.

Resultats publicats:

Codis territorials i d'entitats (Internet)

Nomenclàtor (Internet)

Observacions:

En el moment de redactar aquest informe estan en fase d'elaboració les publicacions "Codis territorials i administratius a Catalunya 2011-2012 (GEOCAT 2011-2012)", amb data de referència 1 de gener del 2012, "Nomenclàtor d'entitats de població de Catalunya 2011 (NOMENCAT 2011)", amb data de referència 1 de gener del 2011 i "Codis territorials sectorials de Catalunya 2011-2012", amb data de referència 1 de gener del 2012. Les tres publicacions seran editades abans del segon semestre del 2013.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.