Saltar al contingut principal

CLASSIFICACIÓ CATALANA D'OCUPACIONS

Codi: 22 02 04 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Completar l'oficialització i els treballs d'implementació de la Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011) en la producció estadística que genera el Sistema estadístic de Catalunya, derivada de la classificació internacional uniforme d'ocupacions 2008 (CIUO-2008) i de la classificació estatal d'ocupacions (CNO-2011). L'actuació també inclou la publicació electrònica de la seva estructura, notes explicatives i correspondències amb altres classificacions d'ocupacions (CIUO-2008 i CNO-2011).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 25.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/220204

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha completat l'oficialització i implementació de la Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011) en la producció estadística que genera el Sistema estadístic de Catalunya. Aquesta actuació també inclou la publicació impresa i electrònica de la CCO-2011, amb la seva estructura completa, notes explicatives i correspondències amb altres classificacions d'ocupacions internacionals i estatals (CIUO-2008 i CNO-2011, respectivament).

Resultats publicats:

Decret 27/2012, de 6 de març, pel qual s'aprova la Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011)

Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011) (Internet)

Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011). Adaptació de la CNO-2011 (publicació impresa i Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.