Saltar al contingut principal

ADAPTACIÓ D'ALTRES CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES

Codi: 22 02 06 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tasques d'adaptació catalana d'altres classificacions estadístiques sectorials d'interès en els àmbits del consum (COICOP), el medi ambient (catàleg europeu de residus) o la seguretat pública, a més de les possibles noves desagregacions, correspondències o delimitacions sectorials de classificacions prèviament oficialitzades.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 8.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/220206

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha elaborat una publicació divulgativa relativa a la vigent Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011) aprovada l'any 2012, derivada de l'adaptació a la Classificació nacional d'ocupacions 2011 (CNO-2011) i de la Classificació internacional uniforme d'ocupacions 2008 (CIUO-2008). La publicació té per objectiu facilitar la comprensió i ús d'aquesta classificació, de forma més resumida i amb una àmplia difusió. També s'han portat a terme diverses tasques de delimitació sectorial partint de classificacions estadístiques prèviament adaptades, com ara la delimitació del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions a partir de la Classificació de productes de comerç amb l'estranger o una anàlisi dels grups especials de la classificació utilitzada en la presentació de l'IPC.

Resultats publicats:

Classificació catalana d'ocupacions 2011. Número 3 de la col·lecció "Comunicacions" (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.