Saltar al contingut principal

ADAPTACIÓ D'ALTRES CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES

Codi: 22 02 06 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tasques d'adaptació catalana d'altres classificacions estadístiques sectorials d'interès en l'àmbit del consum (COICOP) i en l'àmbit de la sanitat (CIM), a més de les possibles noves desagregacions, correspondències o delimitacions sectorials de classificacions prèviament oficialitzades.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat, Departament de Salut

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 7.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/220206

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han dut a terme diverses tasques de delimitació sectorial partint de classificacions estadístiques prèviament adaptades, com ara sectoritzacions de l'enquesta d'estructura salarial i una subsectorització dels sector cultura i turisme i també per al Marc Input Output de Catalunya 2011 (MIOC-2011).

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.