Saltar al contingut principal

CLASSIFICACIÓ DE MALALTIES

Codi: 22 02 09 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Tasques de difusió de la traducció catalana de les versions més recents de la Classificació internacional de malalties (CIM-9 revisió clínica i CIM-10), en el marc de les classificacions estadístiques sectorials d'interès en l'àmbit de la sanitat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat, Departament de Salut

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 12.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/220209

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han portat a terme les tasques de difusió de la traducció catalana i anglesa de la Classificació internacional de malalties revisió 10 (CIM-10), en el marc de les classificacions estadístiques sectorials en l'àmbit de la sanitat.

Resultats publicats:

Classificació Internacional de Malalties revisió 10 (CIM-10) (ca)

Classificació Internacional de Malalties revisió 10 (CIM-10) (en)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.