Saltar al contingut principal

CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES INDUSTRIALS

Codi: 22 02 10 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Actualització anual de l'adaptació catalana de la Classificació estadística de productes industrials (PRODCOM), en el marc de les classificacions estadístiques sectorials d'interès en l'àmbit de l'estadística de la producció industrial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 7.900 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/220210

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han dut a terme les tasques d'actualització anual de l'adaptació catalana de la Classificació estadística de productes industrials 2014 (PRODCOM-EIP 2014), en el marc de les classificacions estadístiques sectorials en l'àmbit de la indústria.

Resultats publicats:

Adaptació catalana de la Classificació de l'Enquesta industrial de productes 2014. PRODCOM-EIP 2014

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.