Saltar al contingut principal

IDENTIFICADORS TERRITORIALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 22 06 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Actualització i manteniment del seccionat del municipi de Barcelona en compliment de la Llei orgànica 5/1985 sobre règim electoral, fent un sistema de referenciació geogràfica que incorpori diferents convertidors. Manteniment de les diferents divisions estadístiques de la ciutat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: IDENTIFICADORS TERRITORIALS DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Actualització i manteniment de les seccions de la ciutat de Barcelona en compliment de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: les divisions territorials pròpies: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques, seccions censals

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: 12.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/220601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Manteniment i actualització de les codificacions del sistema d'informació geogràfica. Difusió de la informació sobre les divisions territorials de Barcelona, d'utilitat per a tots aquells que treballen amb les estadístiques

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals

Resultats publicats:

Divisió territorial

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.