Saltar al contingut principal

REGISTRE ESTADÍSTIC DE TERRITORI

Codi: 23 02 02 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: S'iniciarà la creació d'una base de dades espacial que modelitzi els elements territorials per tal de donar suport a la georeferenciació de les estadístiques oficials. Aquesta base de dades modelitzarà tant les divisions administratives com altres entitats de territori: illes, parcel·les, adreces postals, etc.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Directoris, registres i inventaris

Nom: DIRECTORI D'HABITATGES

Finalitat: Relació del nombre i la distribució territorial dels habitatges de Catalunya segons l'adreça postal.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Cartogràfic de Catalunya

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: coordenades del conjunt d'adreces existents, informació cadastral (parcel·les, illes) i informació vectorial associada a les divisions administratives (seccions, districtes, municipis, etc.)

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: —

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 107.900 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/230202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

A partir del Registre de població de Catalunya, s'ha elaborat, mitjançant el tractament de l'adreça postal, un directori d'habitatges de Catalunya a 1 de gener de 2013. La informació de les aproximacions postals del Registre de població a 1 de gener de 2013 ha estat georeferenciada.

Les dades individuals i derivades del Registre estadístic de territori no es publiquen. Les peticions que es puguin fer en relació amb l'esmentat registre s'han de fer d'acord amb les finalitats previstes per la Llei d'estadística de Catalunya i mitjançant una sol·licitud a l'Idescat.

Referència temporal de les dades: gener del 2013

Desagregació territorial: registre individualitzat per habitatge principal

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.