Saltar al contingut principal

REGISTRE ESTADÍSTIC DE TERRITORI

Codi: 23 02 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Desenvolupament de la base de dades espacial per modelitzar els elements territorials i donar suport a la georeferenciació de les estadístiques oficials. Aquesta base de dades modelitzarà tant les divisions administratives com altres entitats de territori: illes, parcel·les, adreces postals, etc.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Directoris, registres i inventaris

Nom: DIRECTORI D'HABITATGES

Finalitat: Relació del nombre i la distribució territorial dels habitatges de Catalunya segons l'adreça postal.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: variables alfanumèriques incloses en les adreces postals, informació vectorial associada a les divisions administratives (illes, trams. carrers, seccions, districtes, municipis, províncies, etc.)

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: —

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 55.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/230202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Desenvolupament de la base de dades espacial.

Referència temporal de les dades: gener del 2015

Desagregació territorial: adreça postal

Observacions:

Les dades derivades del Registre estadístic de territori no es difonen.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.