Saltar al contingut principal

GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL

Codi: 24 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recopilació de la informació cartogràfica i georeferenciació anual de les modificacions inframunicipals (districtes i seccions) dels municipis de Catalunya, amb la possibilitat de descàrrega via web del seccionat digitalitzat corresponent als anys 2014 i 2015.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sistema d'informació geogràfica

Nom: SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Finalitat: Perfeccionar els instruments de base, sistematitzar el tractament de la informació primària i desenvolupar els mecanismes tecnològics adients per a l'articulació de sistemes de georeferenciació

Organismes responsables: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2015

Cost directe estimat: 16.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/240101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Actualització del seccionat digital de Catalunya de l'any 2014, d'acord amb el conveni anual de col·laboració amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i d'acord també, amb el protocol de cooperació i intercanvi amb l'Institut Nacional d'Estadística per coordinar els processos de recollida d'informació i afinament dels límits de totes les seccions censals de Catalunya, establert a finals de l'any 2014.

La difusió de la capa corresponent a 1 de gener de 2014 es complementa amb la possibilitat de descàrrega (en format shape) de les diferents capes amb la geometria de les seccions censals corresponents al padró continu de població. Les dates de referència són a 1 de gener de tots els anys, des del 2002 al 2013, sobre la cartografia topogràfica oficial de Catalunya de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, a diferents escales, referenciada sobre el sistema ETRS89, en format compatible amb el sistema d'informació geogràfic.

Referència temporal de les dades: 1 de gener de 2014, data de referència del Padró continu de població i sobre la qual es difonen dades de població per seccions censals.

Resultats publicats:

Informació digitalitzada dels límits de les seccions censals de Catalunya de l'any 2014

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.