Saltar al contingut principal

EL WEB EDUCATIU

Codi: 25 02 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Actualització i difusió del web aprenestadistica adreçat a la comunitat educativa de secundària, i disseny i implementació de l'ampliació del web a l'etapa educativa de primària, amb l'objectiu d'augmentar la cultura estadística en l'àmbit de l'ensenyament, facilitant recursos didàctics i educatius per fer-la més accessible a aquest sector de la població.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Serveis de difusió

Nom: WEB EDUCATIU

Finalitat: Augmentar la cultura estadística en l'àmbit de l'ensenyament, facilitant recursos didàctics i educatius per a fer-la més accessible a aquest sector de la població.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 121.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/250201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El web aprenestadistica.gencat.cat ofereix recursos educatius curriculars per fer l'estadística més accessible i interessant per als estudiants d'ensenyament secundari reglat. Està estructurat en 25 activitats classificades en 5 apartats temàtics (serveis, demografia, societat, economia i medi ambient), i les xifres emprades són dades reals de l'estadística oficial que s'actualitzen a mesura que ho fa el web de l'Idescat. Durant el 2012 s'han finalitzat les tasques per elaborar el web dirigit als estudiants de primària, i resta pendent la prova pilot que s'ha de desenvolupar en el primer semestre de l'any 2013.

Resultats publicats:

Web educatiu (aprèn estadística)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.