Saltar al contingut principal

EL WEB EDUCATIU

Codi: 25 02 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Difusió del web "aprenestadistica" a la comunitat educativa de secundària i primària, amb l'objectiu d'augmentar la cultura estadística en l'àmbit de l'ensenyament, facilitant recursos didàctics i educatius, i fent-la més accessible a aquest sector de la població. Les activitats del curs 2014-2015 se centraran principalment en reforçar la promoció i divulgació del web "aprenestadistica" (primària i secundària) a partir d'un pla de màrqueting posant especial èmfasi en augmentar l'ús del nou portal de primària estrenat el curs 2013-2014.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Serveis de difusió

Nom: WEB EDUCATIU

Finalitat: Augmentar la cultura estadística en l'àmbit de l'ensenyament, facilitant recursos didàctics i educatius per a fer-la més accessible a aquest sector de la població.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 17.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/250201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El web aprenestadistica.idescat.cat ofereix recursos educatius curriculars per fer l'estadística més accessible i interessant per als estudiants d'ensenyament primari i secundari reglat. Està estructurat en activitats classificades en apartats temàtics, i les xifres utilitzades són dades reals de l'estadística oficial que s'actualitzen a mesura que ho fa el web de l'Idescat. Durant l'any 2015 s'ha executat el Pla de màrqueting elaborat l'any anterior que ha tingut com a objectiu donar a conèixer el web aprenestadistica de primària (estrenat el curs 2013-2014) i augmentar l'ús del portal de secundària.

Resultats publicats:

Web educatiu (aprèn estadística)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.