Saltar al contingut principal

ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 27 01 03 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Finalitat: Reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població sanitat, serveis socials, activitat econòmica, sanitat, justícia, urbanisme

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: districte, municipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/270103

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques de Barcelona de diferents temàtiques i diferents fonts, de l'any corresponent, i taules evolutives. L'Anuari s'estructura en: territori, clima i medi ambient, demografia i població, sanitat i salut pública, benestar social, ensenyament, cultura, esports, seguretat i protecció, justícia, treball, activitat econòmica, finances, turisme, renda, consum i preu, transports i circulació, edificis i habitatges, urbanisme i obres públiques, xarxes de servei al carrer, societat del coneixement, eleccions i administració municipal.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: municipal i districtes

Resultats publicats:

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2012 (Internet i publicació impresa)

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2012. Consulta per capítols

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2012

Observacions:

L'anuari es pot consultar en HTML o PDF a elecció de l'usuari.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.