Saltar al contingut principal

ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 27 01 03 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Finalitat: Reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població sanitat, serveis socials, activitat econòmica, sanitat, justícia, urbanisme

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: districte, municipal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2013

Cost directe estimat: 61.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/270103

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques de diferents temàtiques i diferents fonts de Barcelona, de l'any corresponent i taules evolutives; temes: territori, clima, població, sanitat, serveis socials, activitat econòmica, justícia, urbanisme, etc.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: municipal i districtes

Resultats publicats:

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2013

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2013 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.