Saltar al contingut principal

ANUARI ESTADÍSTIC DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Codi: 27 01 04 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Finalitat: Reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

Organismes responsables: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població, sanitat, serveis socials, activitat econòmica, justícia, urbanisme.

Organismes difusors: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: districte, municipal

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/270104

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació s'estructura en els apartats següents: territori; demografia; sanitat, salut pública i sanitat ambiental; serveis a les persones; usos del sòl i habitatge; economia, treball i consum; transport i circulació; protecció i seguretat ciutadana; ensenyament; cultura; participació ciutadana, cooperació i solidaritat internacional; comunicacions i mitjà de comunicació; esports; recursos municipals; eleccions; indicadors.

Referència temporal de les dades: anys diversos (fins a l'any 2010)

Desagregació territorial: municipal. Per a algunes variables es disposa d'informació per districtes, barris i seccions censals.

Resultats publicats:

Anuari estadístic de la ciutat. L'Hospitalet 2010 (Internet)

Consulta per capítols

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.