Saltar al contingut principal

ANUARI ESTADÍSTIC DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Codi: 27 01 04 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació. Les dades es presenten en l'àmbit municipal i sempre que és possible per districte, barri o secció censal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Finalitat: Reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

Organismes responsables: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, població, sanitat, salut pública i sanitat ambiental, espai públic, serveis a les persones, usos del sòl i habitatge, economia, treball i consum, transport i circulació, protecció i seguretat ciutadana, ensenyament, cultura, participació ciutadana, comunicacions, mitjans de comunicació, esports, recursos municipals, eleccions, indicadors de ciutat

Organismes difusors: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal, districte, municipal, barri

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juliol del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/270104

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació s'estructura en els apartats següents: territori; demografia; sanitat, salut pública i sanitat ambiental; espai públic; servei a les persones; usos del sòl i habitatge; economia, treball i consum; transport i circulació; protecció i seguretat ciutadana; ensenyament; cultura; participació ciutadana; comunicacions i mitjans de comunicació; esports; recursos municipals; eleccions i indicadors.

Referència temporal de les dades: anys diversos (fins a l'any 2014)

Desagregació territorial: municipal. Per a algunes variables es disposa d'informació per districtes, barris i seccions censals.

Resultats publicats:

Anuari estadístic de la ciutat. L'Hospitalet 2014

Anuari estadístic de la ciutat. L'Hospitalet 2014 (PDF)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic de la ciutat. L'Hospitalet 2014 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.