Saltar al contingut principal

ANUARI ESTADÍSTIC COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

Codi: 27 01 09 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant de la produïda per múltiples institucions i organismes de la comarca i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Finalitat: Reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

Organismes responsables: Consell Comarcal del Baix Llobregat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població, serveis socials, activitat econòmica, sanitat, urbanisme

Organismes difusors: Consell Comarcal del Baix Llobregat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/270109

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació de l'Anuari estadístic comarcal del Baix Llobregat s'estructura en els apartats següents: territori, medi ambient i comunicacions; demografia, economia, activitat econòmica, mercat de treball, turisme, habitatge, educació, salut, serveis i prestacions socials, així com també un resum de dades i un apartat de metodologia.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: municipal

Resultats publicats:

Anuari estadístic del 2010 (Internet)

Consulta per capítols

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.