Saltar al contingut principal

ANUARI ESTADÍSTIC COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

Codi: 27 01 09 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant de la produïda per múltiples institucions i organismes de la comarca i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Finalitat: Reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

Organismes responsables: Consell Comarcal del Baix Llobregat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població, serveis socials, activitat econòmica, sanitat, urbanisme

Organismes difusors: Consell Comarcal del Baix Llobregat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/270109

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació de l'Anuari estadístic comarcal del Baix Llobregat s'estructura en els apartats següents: territori, medi ambient i comunicacions; demografia, economia, activitat econòmica, mercat de treball, turisme, habitatge, educació, salut, serveis i prestacions socials, així com també un resum de dades i un apartat de metodologia.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: municipal

Resultats publicats:

Anuari estadístic del 2011 (Internet)

Consulta per capítols

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.