Saltar al contingut principal

BASE DE DADES DE MUNICIPIS I COMARQUES

Codi: 27 02 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recopilació, tractament, conservació i actualització en una base de dades de les principals estadístiques oficials d'àmbit comarcal, municipal i inframunicipal per a la seva difusió. Aquesta actuació es complementa amb l'elaboració i difusió d'un conjunt de fitxes per a cada un dels municipis i comarques amb la informació estadística més rellevant. Atès el gran volum d'informació disponible, es tracta d'oferir una selecció d'informació actualitzada contínuament d'un conjunt d'estadístiques disponibles, ordenades i tractades homogèniament.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: BASE DE DADES MUNICIPAL I COMARCAL

Finalitat: Recopilació, tractament i difusió de les principals estadístiques oficials estructurades en una base de dades per a cada un dels diferents territoris, atenent especialment els àmbits municipal i comarcal.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal, municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: 126.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/270201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La base de dades de municipis i comarques conté aproximadament un miler de variables per a cadascun dels municipis i comarques de Catalunya. Cada variable disposa d'una sèrie temporal més o menys llarga. La base s'actualitza cada vegada que es disposa d'informació nova.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: inframunicipal, municipal, comarcal

Resultats publicats:

Base de dades de municipis i comarques (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.