Saltar al contingut principal

SISTEMA D'INDICADORS DELS MUNICIPIS I COMARQUES

Codi: 27 03 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Manteniment i actualització del servei web "El municipi en xifres", que dóna accés als indicadors principals dels municipis i de les comarques de Catalunya, fruit de la remodelació de les antigues fitxes municipals amb més informació, més actual i més accessible.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: FITXES MUNICIPALS I COMARCALS

Finalitat: Difusió automatitzada per Internet dels indicadors més rellevants de la realitat demogràfica, social i econòmica dels municipis i les comarques de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: 25.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/270301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El municipi en xifres és un servei que dóna accés als principals indicadors de cadascun dels municipis de Catalunya. Està estructurat en nou àrees temàtiques que engloben més de 190 indicadors, els quals estan constantment actualitzats. Durant l'any 2013 s'han incorporat gràfics i mapes a la totalitat dels indicadors.

Referència temporal de les dades: diversos anys

Desagregació territorial: municipal i comarcal

Resultats publicats:

El municipi en xifres

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.