Saltar al contingut principal

INDICADORS MUNICIPALS DE VILADECANS

Codi: 27 03 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració dels butlletins estadístics "Estadística informa" de Viladecans que reuneixen en un document de fàcil consulta la informació estadística més rellevant produïda per diversos departaments del propi ajuntament i d'altres organismes externs. Aquesta actuació es complementa amb l'elaboració mensual d'informació estadística combinant imatges i gràfics, "Infografies de Viladecans", de temes nous o amb valor afegit també elaborada per diversos departaments del propi ajuntament, inclòs el d'estadística i d'altres organismes externs.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: FITXES MUNICIPALS I COMARCALS

Finalitat: Difusió automatitzada per Internet dels indicadors més rellevants de la realitat demogràfica, social i econòmica dels municipis i les comarques de Catalunya.

Organismes responsables: Ajuntament de Viladecans

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: territori, població, medi ambient, activitat econòmica, serveis, sanitat, cultura, habitatges, educació, tecnologia, etc

Organismes difusors: Ajuntament de Viladecans

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal, districte, municipal, barri

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/270303

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació dels indicadors municipals està recollida en els butlletins "Estadística informa. Butlletí digital" amb informació estadística amb dades de població -agregades territorialment i per grups d'edat- i del mercat laboral actualitzades trimestralment, i es complementa amb l'elaboració mensual d'informació estadística combinant imatges i gràfics, "Infografies de Viladecans", de temes nous o amb valor afegit elaborada, que presenta informació estadística d'una manera esquemàtica, visual i atractiva per consultar i compartir-la en les xarxes socials.

Referència temporal: trimestres del 2015

Desagregació territorial: secció censal, districte, municipal i barri

Resultats publicats:

Estadística Informa. Butlletí digital

Infografies

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.