Saltar al contingut principal

REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)

Codi: 28 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Coordinació tècnica i edició material de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions), tercera etapa dels Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa (Qüestiió), publicació semestral especialitzada en la recerca i aplicació de les innovacions metodològiques en l'àmbit estadístic i disciplines connexes, amb la participació activa de les principals universitats catalanes i la col·laboració de la secció espanyola de la International Biometric Society i de la Societat Catalana d'Estadística.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

Nom: EDICIÓ DE REVISTES ESPECIALITZADES

Finalitat: Difondre les innovacions metodològiques en l'àmbit de l'estadística teòrica, les disciplines connexes i les fonts estadístiques oficials, així com difondre productes relacionats amb la metodologia, els processos estadístics, la documentació històrica i la tasca científica.

Organismes responsables: Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Societat Espanyola de Biometria, universitats catalanes, Societat Catalana d'Estadística

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 42.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/280101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Tretzè any (volum 39, dos números) de la revista "Statistics and Operations Research Transactions" (SORT), la nova etapa dels "Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa" (Qüestiió) iniciada l'any 2003.

Resultats publicats:

Articles publicats l'any 2015

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.