Saltar al contingut principal

QUADERNS D'ESTADÍSTICA

Codi: 28 01 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Coordinació tècnica i edició material dels Quaderns d'Estadística, publicació semestral que difon aspectes relacionats amb la metodologia i pràctica estadística, la documentació històrica i la tasca científica, amb la col·laboració d'experts provinents del Sistema estadístic català. Per la seva naturalesa, és una col·lecció destinada a un àmbit professional d'investigadors i tècnics interessats en els processos de treball d'aquesta disciplina científica.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

Nom: EDICIÓ DE REVISTES ESPECIALITZADES

Finalitat: Difondre les innovacions metodològiques en l'àmbit de l'estadística teòrica, les disciplines connexes i les fonts estadístiques oficials, així com difondre productes relacionats amb la metodologia, els processos estadístics, la documentació històrica i la tasca científica.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: altres òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, departaments de la Generalitat de Catalunya

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/280102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Resultats publicats:

Quaderns d'estadística

Observacions:

Durant l'any 2011, no s'ha editat cap exemplar d'aquesta col·lecció.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.