Saltar al contingut principal

PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L'ANÀLISI ESTADÍSTICA

Codi: 28 02 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Participació en les activitats de les instàncies promocionals sobre la producció o l'anàlisi d'informació estadística, així com l'organització conjunta del Concurs Student d'Estadística Aplicada, el Planter de Sondeigs i Experiments, i la celebració anual del Dia de l'Estadística a Catalunya. L'actuació també inclou la participació de l'Idescat a Índice. Revista de Estadística y Sociedad editada per l'INE, amb la col·laboració d'instituts d'estadística autonòmics.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

Nom: ACTIVITATS INSTITUCIONALS DE SUPORT A L'ESTADÍSTICA

Finalitat: Facilitar tant la comunicació i l'intercanvi d'experiències com l'avenç en els procediments estadístics.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, centres de recerca, universitats catalanes, organismes especialitzats

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: altres organismes, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/280201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Durant l'any 2015 s'han publicat quatre números de la revista "Índice. Revista de Estadística y Sociedad" (INE-UAM), amb la participació editorial de l'Institut d'Estadística de Catalunya i d'altres organismes de l'àmbit estadístic. D'altra banda, en el decurs de l'any, l'Idescat també ha donat suport al Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona en l'organització del Dia de l'Estadística a Catalunya 2015 i del XIII Concurs Student d'Estadística Aplicada, destinat als estudiants universitaris del curs acadèmic 2014-2015. També s'ha donat suport al 6è concurs Planter de Sondeigs i Experiments, organitzat de nou l'any 2015 per la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Resultats publicats:

Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Núm. 62

Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Núm. 63

Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Núm. 64

Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Núm. 65

Memòria de l'Institut d'Estadística de Catalunya 2015 (capítol 8)

Observacions:

El conjunt de les accions promocionals de l'any 2015 es pot consultar a:

http://www.idescat.cat/formacio/?dt=2015

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.