Saltar al contingut principal

METAINFORMACIÓ ESTADÍSTICA: REPERTORI DE CONCEPTES I VARIABLES

Codi: 28 03 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Elaboració d'un projecte tècnic per dur a terme un repertori o catàleg de les principals classificacions, variables i conceptes utilitzats en les actuacions estadístiques que elabora l'Idescat, amb l'objectiu d'harmonitzar-ne el seu ús i facilitar la coordinació metodològica entre els diferents productors del sistema estadístic de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

Nom: METAINFORMACIÓ ESTADÍSTICA

Finalitat: Articulació d'un sistema d'informació basat en la recopilació, l'emmagatzematge i la difusió per Internet de la metodologia, les definicions i altres aspectes operatius de les activitats estadístiques oficials.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/280301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha elaborat un primer esborrany de projecte tècnic per dur a terme una base de conceptes i definicions utilitzats en les actuacions estadístiques que elabora l'Idescat, que serveixi, entre altres coses, per documentar les metadades de referència exigides per la Recomanació de la Comissió, de 23 de juny de 2009 de la Unió Europea; així mateix, s'ha treballat en les versions o categories dins de les variables nuclears associades a la base de dades multitemàtica.

Observacions:

La insuficiència de recursos dedicats a aquest projecte no ha permès que els treballs referents a conceptes i definicions utilitzats en les actuacions estadístiques es materialitzin durant l'any 2016 en cap resultat publicable.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.