Saltar al contingut principal

Subàmbit 01 02: Censos de població i habitatges

Programa anual d'actuació estadística: 2020

Subàmbit: 01 02. Censos de població i habitatges

Nombre d'actuacions: 3

Cost directe estimat: 50.000 €