Saltar al contingut principal

Pla estadístic de Catalunya 2017–2020

El Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 és el sisè pla aprovat pel Parlament de Catalunya.

Aquest nou Pla dóna resposta als reptes suscitats pels principis generals del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i s'inspira en els objectius que orienten la normativa estadística europea.

Els objectius generals del PEC 2017–2020 són els següents:

 1. Consolidar i ampliar la informació estadística disponible en el Sistema estadístic de Catalunya.
 2. Potenciar la integració de la informació estadística de Catalunya.
 3. Promoure l'ús de l'estadística oficial per a la recerca en ciències socials i l'avaluació i el millorament de les polítiques públiques.
 4. Millorar la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, tant en la producció com en la difusió estadística, especialment atenent la gestió de la qualitat dels processos i dels productes estadístics.

Els objectius generals del PEC 2017–2020 es despleguen en un conjunt organitzat d'àmbits d'activitat estadística, entesos com els camps temàtics que recullen les diferents actuacions estadístiques que produeix el Sistema estadístic de Catalunya i que concreten els objectius específics del Pla. Els àmbits d'activitat estadística són els següents:

 • 01. Població
 • 02. Economia
 • 03. Sectors econòmics
 • 04. Treball i societat
 • 05. Condicions de vida i protecció social
 • 06. Territori i medi ambient
 • 07. Metodologia i normalització
 • 08. Registres estadístics i directoris
 • 09. Georeferenciació i estadística de base territorial
 • 10. Indicadors i estadística de síntesi
 • 11. Difusió i promoció de l'estadística

El PEC 2017–2020 s'executa mitjançant els programes anuals d'actuació estadística.

Programes anuals d'actuació estadística