Saltar al contingut principal

Programa anual d'actuació estadística 2018

El Programa anual d'actuació estadística estableix la descripció tècnica de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de dur a terme durant l'any 2018 en desplegament del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Com a principals novetats d'activitat estadística, cal destacar el Compte satèl·lit del turisme de Catalunya, que permetrà disposar, entre altra informació, del càlcul del PIB del sector turístic, o l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària, que esdevé la primera enquesta que es fa a Catalunya sobre aquest sector. També són novetat, entre d'altres, el Compte de fluxos de materials, que proporcionarà per primera vegada a Catalunya un conjunt d'indicadors de l'ús de recursos naturals, l'Estadística dels comptes de xarxes socials de la Generalitat, l'Estadística dels alumnes matriculats a inici de curs, les Estimacions de població centenària o l'inici dels treballs per a l'elaboració de l'Índex d'igualtat de gènere, que permetrà avaluar l'estat i l'evolució temporal en la igualtat de gènere.

Aquest és el segon programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Actuacions per àmbits d'activitat estadística i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Població 24731
Economia 36440
Sectors econòmics 66268
Treball i societat 59564
Condicions de vida i protecció social 37845
Territori i medi ambient 35136
Metodologia i normalització 718
Registres estadístics i directoris 718
Georeferenciació i estadística de base territorial 11011
Indicadors i estadística de síntesi 325
Difusió i promoció de l'estadística 314
Total 28832320
Actuacions per organismes responsables i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun d'aquests. Per aquest motiu s'indica que hi ha duplicitats.
Departaments de la Generalitat de Catalunya 17220192
Institut d'Estadística de Catalunya 9319112
Total Generalitat de Catalunya (incloent-hi duplicitats) (*) 26539304
Entitats territorials i altres agents del Sistema estadístic de Catalunya 35237
Total (sense duplicitats) 28832320
Nombre d'actuacions i costos anuals directes per tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Nombre d'actuacions 28832320
Cost directe total (en €) 10.008.3401.405.60011.413.940
Cost directe mitjà (en €) 34.75143.92535.669