Saltar al contingut principal

Subàmbit 02 07: R+D+I

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Subàmbit: 02 07. R+D+I

Nombre d'actuacions: 3

Cost directe estimat: 52.000 €