Saltar al contingut principal

Àmbit 10: Indicadors i estadística de síntesi

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Àmbit: 10. Indicadors i estadística de síntesi

Nombre d'actuacions: 5

Cost directe estimat: 287.400 €