Saltar al contingut principal

Subàmbit 10 01: Estadística de síntesi

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Subàmbit: 10 01. Estadística de síntesi

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 39.700 €