Saltar al contingut principal

Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 43.300 €